Steun voor godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs

De Tweede Kamer heeft eind 2007 tijdens de begrotingsonderhandeling in meerderheid steun betuigd aan een amendement waarin eenmalig 2,7 miljoen euro wordt gereserveerd voor de scholing van leerkrachten g/hvo (godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs) en het opzetten van een organisatiestructuur voor dit onderwijs.

De samenwerkende organisaties die zich inzetten voor het godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen zijn daar blij mee. Zij hadden echter gehoopt op een structurele oplossing waarmee de kerken, het Humanistisch Vormingsonderwijs en andere instellingen die dit onderwijs op de openbare scholen aanbieden ook in staat waren gesteld de leerkrachten g/hvo een passende betaling te bieden. Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA) en tevens indiener van het amendement, kondigde nadrukkelijk aan zich het komend jaar sterk te blijven maken voor een structurele bekostiging van dit onderwijs. Maar tot dusver heeft staatssecretaris Dijksma daar (nog) geen gehoor aan gegeven.

Leerkrachten g/hvo krijgen soms een kleine vergoeding van gemeentes, maar deze vergoedingen lopen terug. Sinds 2004 geldt de Wet BIO ook voor leerkrachten g/hvo in het openbaar onderwijs. Sindsdien zetten de samenwerkende organisaties zich ervoor in dat er tegenover de bekwaamheidseisen voor deze leerkrachten een adequate betaling komt te staan.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.