Voldoende ondersteunend personeel voor elke schoolleider en passende waardering nodig

Vanuit een stevige visie en gerichte impulsen moeten schooldirecteuren beter gefaciliteerd worden om hun leiderschapsrol in te vullen. De AVS behartigt de belangen van schoolleiders in het funderend onderwijs en vanuit die rol roept de AVS op om twee punten onderdeel te laten maken van de politieke verkiezingsprogramma’s: voldoende ondersteunend personeel en een passende waardering voor schoolleiders. Dit schrijft de AVS in een brief aan de Tweede kamer.

“Vele (inter)nationale onderzoeken tonen al decennia aan, dat de kwaliteit van de school-directeur bepalend is voor de kwaliteit én de continuïteit van een school. Dat wil zeggen…áls er al een schooldirecteur is. Op dit moment is het tekort aan schooldirecteuren dramatisch opgelopen, een ontwikkeling die we moeten kenteren in het belang van onze leerlingen”, zo schrijft AVS-voorzitter Petra van Haren in de brief. Het schoolleidersvak heeft zich ontwikkeld en leiderschap is belangrijker geworden. “Verdere professionalisering en een betere positionering van schoolleiders zijn daarom noodzakelijk.”

Vanuit de rol van belangenbehartiger van schoolleiders roept de AVS de politici in de Tweede Kamer op om twee punten onderdeel te maken van hun verkiezingsprogramma’s:

  • Voldoende ondersteunend personeel voor elke schoolleider
  • Een passende waardering

Het eerste punt is met name van belang zodat schoolleiders zich kunnen richten op leiderschap in plaats van dagelijkse operationele ondersteunende taken. Bovendien mag de bekostiging van OOP niet ten koste gaan van onderwijstijd.

Bij het tweede punt gaat het om goede en eerlijke functiebeschrijvingen met een objectieve functiewaardering. Het salaris is vaak ook een belemmerende factor voor zij-instromers of leraren om schooldirecteur te worden.

Van Haren roept de politici op om hierover met haar en met schoolleiders in gesprek te gaan.

Een onderbouwing voor de oproep is te vinden in diverse onderzoeksrapporten die samengevat worden in de bijlage (zie downloads).

Links

Gerelateerd nieuws