De AVS Ledenraad vraagt uw aandacht voor de ledenraadverkiezingen. Tot 1 november aanstaande (de stemming sluit op 31 oktober 2017) kunt u kiezen welke van de 8 kandidaten er volgens u in de ledenraad zouden moeten plaatsnemen.

De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.

Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad heeft per 1 januari 2018 vijf vacatures. 

Stemt u mee?
 
Procedure:

– U vindt de namen, foto’s en motivatie van alle 8 kandidaten op de kandidatenlijst. Zij staan vermeld in alfabetische volgorde.
– U brengt uw stem uit op de kandidaat die u het meest aanspreekt.
– De stemming sluit op 31 oktober 2017.
– De leden met de meeste stemmen treden toe tot de ledenraad.
– Elk lid mag maar één stem uitbrengen en brengt deze stem uit na vermelding van uw naam en lidmaatschapnummer.

NB: U kunt alleen een stem uitbrengen indien u lid bent van de AVS. U heeft uw lidmaatschapsnummer nodig om te kunnen stemmen.

Kandidatenlijst
Stemformulier

Gerelateerd nieuws