In het najaar zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de ledenraad van de AVS. Een belangrijk orgaan binnen de vereniging. Alle AVS-leden, leidinggevenden uit het primair én voortgezet onderwijs, kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen. Interesse? Meld je dan uiterlijk 28 september aan!
 
De AVS-ledenraad bepaalt mede het strategisch beleid en het uitzetten van de koers van de vereniging. Vanzelfsprekend worden ook de cao-onderhandelingen uitgebreid besproken. De ledenraad volgt de stappen die de AVS in deze onderhandelingen zet zeer nauw en geeft hierover gevraagd en ongevraagd feedback. Dat leidt soms tot pittige discussies, want wat is wijsheid in het belang van de schoolleider en wat is wijsheid binnen het politieke spel? Dit maakt het zeer de moeite waard om zitting te nemen in de ledenraad.
In de AVS-ledenraad passeren actuele onderwerpen en informatieve onderdelen de revue, maar ook vaste agendapunten. In de jaarvergadering staan ter vaststelling onder meer het jaarverslag en de rekening en verantwoording van de AVS op de agenda. Ook ontvangt de ledenraad regelmatig gasten. Met verschillende organisaties – zoals Curriculum.nu, de Inspectie van het Onderwijs, Kennisnet en in wisselende werkvormen wordt kennis gedeeld. De ledenraad vergadert vier dagen per jaar: in november (tweedaagse met overnachting), januari en juni. De data voor deze bijeenkomsten zijn ruim voor de aanvang van een nieuw schooljaar bekend, zodat men er ruimte voor kan maken in de eigen agenda. Als de actualiteit er om vraagt, kan er een ingelaste vergadering worden uitgeschreven.
Leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Kandidaat stellen? Mail dan uiterlijk 28 september naar ledenraad@avs.nl inclusief je naam, (mail)adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer en huidige functie binnen het funderend onderwijs. Na aanmelding word je benaderd door de (vice)voorzitter.

Eerst meer informatie? Bel of mail Judith Sliedregt (voorzitter), tel 024-6962763, j.sliedregt@adalbertbs.nl
 
 
 
 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders