Stel je kandidaat voor de AVS Ledenraad!

Oproep aan alle AVS-leden

Dit najaar worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden voor de AVS Ledenraad. Een belangrijk orgaan binnen de Algemene Vereniging Schoolleiders. Wil je ook onderdeel uitmaken van de ledenraad, stel je dan kandidaat. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 september 2020.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is dé vereniging voor de schoolleider in het funderend onderwijs. Het afgelopen jaar heeft de AVS zich nog steviger op de kaart gezet. De AVS is een serieuze en de enige partij exclusief voor schoolleiders in Nederland. Het is naast een vereniging ook dé vakbond voor de schoolleider. Aan de onderhandelingstafel hebben de cao-onderhandelaars van de AVS het maximaal haalbare voor de schoolleider binnengehaald. Maar we willen natuurlijk meer! Het gesprek daarover wordt onder andere gevoerd met de AVS Ledenraad. Ook bespreekt de ledenraad onderwerpen als het toezichtkader, het nieuwe curriculum en de coronacrisis: hoe willen de leden dat de AVS met deze thema’s omgaat?

Verkiezingen

Wil je ook onderdeel uitmaken van de AVS-ledenraad, stel je dan kandidaat. Dit jaar hebben we twee kandidaten die zich herkiesbaar kunnen stellen en drie aftredende leden. In totaal zijn er dus vijf vacante plaatsen. Leden van de ledenraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad vergadert vier dagen per jaar:

  • een tweedaagse bijeenkomst met overnachting in november
  • een dag in januari
  • een dag in juni

De data voor deze bijeenkomsten zijn ruim voor aanvang van een nieuw schooljaar bekend, zodat leden er ruimte voor kunnen maken in hun agenda. Als de actualiteit erom vraagt, kan er een ingelaste vergadering worden uitgeschreven.

Belangstelling?

Meld je dan aan voor 25 september 2020 via onderstaand formulier. Vermeld hierbij je naam, lidmaatschapsnummer en huidige functie binnen het onderwijs. Collega’s uit het voortgezet onderwijs worden ook nadrukkelijk uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

Meer informatie?

Mail je contactgegevens naar onderstaande personen, dan nemen zij telefonisch contact met je op.

Judith Sliedregt, voorzitter AVS Ledenraad, j.sliedregt@lijn83po.nl  
Liny Demandt, vicevoorzitter, demandtmertens@gmail.com