Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders reageerden.

Bijna de helft van de scholen vraagt 0 tot 30 euro voor het eerste kind, ruim een derde 30 tot 50 euro en 13 procent vraagt 50 tot honderd euro. Een enkele school vraagt meer. Bij de helft van de scholen zit het schoolreisje in de ouderbijdrage. De (extra) bijdrage die nog voor het schoolreisje wordt gevraagd varieert tussen de 20 en 30 euro. Schoolleiders geven verschillende redenen aan waarom het moeilijker is de ouderbijdrage te innen: steeds minder ouders zijn bereid de vrijwillige bijdrage te voldoen, steeds meer ouders zitten in de schuldhulpverlening, de gemeente betaalt niet meer mee voor de minima, ouders hanteren steeds meer het cafetariamodel: als ik iets leuk vind betaal ik.
Vaker een herinnering sturen en nabellen helpt om de betalingen binnen te krijgen. Een leuke activiteit niet door laten gaan helpt ook. Een school had in maart nog niet de helft van de ouderbijdrage binnen en communiceerde dat naar de ouders, maar dat leverde weinig op. “Pas na het schrappen van het Paasontbijt ontstond er reuring en gingen ouders wel betalen”, aldus de schoolleider.
 

Gerelateerd nieuws