Het aantal zwakke afdelingen in het voortgezet onderwijs is het afgelopen schooljaar afgenomen van 7,0 naar 4,4 procent. In het basisonderwijs, waar de sterke verbetering zich al eerder inzette, is per 1 september 2015 een stabiel beeld te zien. In het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so is een lichte teruggang te zien van het aantal scholen met een basisarrangement.

In het vo is sinds 1 september 2011 een stijgende lijn te zien van het aantal voldoende afdelingen (met een basisarrangement). In 2011 was dit nog 88,9 procent, in 2015 is dit gestegen tot 95,2 procent. Het aantal zeer zwakke vo-scholen is in vier jaar tijd gedaald van 0,9 naar 0,4 procent.

In het basisonderwijsis per 1 september 2015 een stabiel beeld te zien. 97,9 procent van de scholen voldeed aan de normen van de inspectie, 0,1 procentpunt meer dan een jaar eerder. Het aantal zeer zwakke scholen ligt sinds 2012 op 0,2 procent.
In het speciaal basisonderwijs (sbao) en het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so is een lichte teruggang te zien van het aantal scholen met een basisarrangement. In het sbao daalde het 0,4 procentpunt tot 97,9 procent, in het (v)so 0,9 procentpunt tot 94,2 procent. De spectaculaire verbetering van de afgelopen jaren is hiermee voorbij.
 

Gerelateerd nieuws