Steeds meer schoolbesturen lid van PO-Raad

De afgelopen periode is de aansluiting van schoolbesturen bij de PO-Raad sterk gestegen. Het aantal aangesloten besturen is in drie weken met meer dan dertig gestegen. De aansluitingsgraad is daarmee boven de helft gekomen. Een meerderheid van de schoolbesturen is nu lid van de PO-Raad.

De sterke stijging lijkt onder meer voort te komen uit de contacten die de PO-Raad heeft gelegd met kleine schoolbesturen. Het aantal werknemers en leerlingen dat door de leden van de PO-Raad wordt vertegenwoordigd, komt neer op zo´n driekwart van het totale aantal binnen het primair onderwijs. Voor een goede vertegenwoordiging en de positie van het primair onderwijs is het belangrijk dat schoolbesturen zich aansluiten bij de PO-Raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.