​Steeds meer meisjes kiezen voor bèta

Het aantal meisjes dat kiest voor een technische en exacte onderwijsrichting is de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. Dat blijkt uit de achtste Emancipatiemonitor 2014 die op 16 december is verschenen. ‘Eindelijk lijkt er schot te komen in de groei van het aantal meisjes dat voor een beta- of techniekopleiding kiest’, meldt de Volkskrant. De vernieuwde overheidsaanpak van de laatste jaren lijkt zijn vruchten af te werpen.

Op de havo nam sinds het schooljaar 2003/2004 het percentage meisjes met het Natuur en Techniekprofiel toe van 9 naar 26 procent. Op het vwo groeide het aantal meisjes met een exact profiel van 17 naar 38 procent.

Sinds 2004 zet de overheid in op het interesseren van scholieren voor bètatechniek, bijvoorbeeld via het opzetten van speciale programma’s voor meisjes. In vergelijking met het buitenland scoort Nederland echter nog steeds slecht, aldus Beatrice Boots van het Platform Bèta Techniek. Volgens het laatste Europees vergelijkend onderzoek was het aandeel vrouwen in de studies natuur-, wiskunde en informatica in Nederland in 2011 met 22 procent het laagste in de EU. In de richting techniek stond Nederland met 18 procent vrouwen ook bijna onderaan de ranglijst, met alleen Luxemburg en Ierland nog onder zich. Volgens Boots komt dit ook omdat scholieren geen of een negatief beeld hebben over wat je met een technische studie kan doen. Cristien van Dijk van het Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek wijdt het lage aandeel bèta-meisjes vooral aan het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen. Een bètawetenschapper of techneut wordt in Nederland geassocieerd met een man. “Meisjes groeien daardoor op met het idee dat bèta en techniek iets voor jongens is.”

De Emancipatiemonitor is een tweejaarlijkse studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het onderzoek bevat actuele gegevens over de positie van vrouwen en mannen in onder andere onderwijs, arbeid en gezondheid. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.