Steeds meer leerkrachten veranderen van baan

Leerkrachten in het primair onderwijs kiezen er de afgelopen jaren steeds vaker voor om van baan te wisselen. Het percentage leerkrachten dat overstapt naar een andere baan binnen of buiten het po is in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Vanwege het lerarentekort wordt het voor leerkrachten gemakkelijker om te kiezen voor een andere baan die beter aansluit bij hun wensen. Dit blijkt uit een onderzoek van Arbeidsmarktplatform PO naar de vertrekredenen van leraren.

Vijf jaar geleden maakte 5 procent de overstap naar een andere school of bestuur. Nu is dat bijna 10 procent. Leerkrachten die wisselen zijn vaak jong en werken in de Randstad, waar de kans op een vaste aanstelling ook het grootst is. De afgelopen jaren zijn iets meer leerkrachten uit het primair onderwijs vertrokken naar het voortgezet onderwijs. Opvallender is dat de toestroom vanuit het voortgezet onderwijs naar het basis- en speciaal onderwijs flink is gestegen (van 92 in 2013 naar 359 in 2017).

Het Arbeidsmarktplatform heeft ruim vierhonderd leerkrachten uit po en so bevraagd naar hun vertrekredenen en waarom. Bijna 35 procent stapt over naar een ander schoolbestuur. Dit heeft relatief vaak te maken met de manier waarop op de oude school leiding wordt gegeven. Bijna 27 procent wisselt van baan binnen hetzelfde schoolbestuur. De belangrijkste reden voor vertrek is de inhoud van het werk. Ruim 18 procent verandert van baan binnen dezelfde school. Ruim 20 procent kiest voor een werkgever buiten het po. Zij verlaten het onderwijs vooral vanwege werkdruk en salaris of aantrekkelijker werktijden. De infographic geeft de vijf belangrijkste vertrekredenen (pushfactoren) en de percentages waar leerkrachten zijn gaan werken overzichtelijk weer.

Vooral de grote steden, waar al een fors lerarentekort is, worden geconfronteerd met een groeiend vertrekoverschot.

Het Arbeidsmarktplatform beveelt aan vooral met het personeel in gesprek te gaan over hun vertrekredenen.

Links