Steeds meer gemeenten stemmen in met een flinke verhoging van de normbedragen voor de nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen. Na gemeenten IJsselstein, Den Haag, Waddinxveen en de Utrechtse Heuvelrug heeft de gemeente Amsterdam onlangs ook ingestemd met de door het college voorgestelde aanpassing. Dit meldt kenniscentrum Ruimte-OK op haar site.

Met de verhoging van de normbedragen lopen deze gemeenten voorop in de landelijke discussie over een mogelijke aanpassing van de VNG-(advies)normen. De VNG rekent deze cijfers jaarlijks uit als een collectieve dienstverlening. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

In het rapport ‘De praktijk gecheckt’ van de Algemene Rekenkamer valt te lezen: “Kijken we naar de normbedragen die de VNG in haar Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs hanteert voor nieuwbouw, dan blijken die niet te passen bij de ambities van de bewindslieden en over het algemeen zelfs niet bij de eisen die het Bouwbesluit 2012 aan gebouwen stelt.”

Met hogere normbedragen kunnen gemeenten beter aan de zorgplicht voldoen.

Links

Gerelateerd nieuws