Steeds meer basisscholen vernieuwen

 Steeds meer basisscholen vernieuwen

Op zo’n 20 procent van de Nederlandse basisscholen is het onderwijs de laatste jaren drastisch vernieuwd.Klassikale lessen zijn sterk ingeperkt of verdwenen. Leerlingen leren zelfstandig op hun eigen niveau. Datblijkt uit een studie van onderzoeksbureau ITS, die deze zomer verschijnt.

ITS-onderzoeker Frederik Smit spreektin Trouw van een stille revolutie. Op1.430 van de ruim 7.500 basisscholenwerd het onderwijs vernieuwd. Daarbijhoren ook de circa 740 traditionele vernieuwingsscholen(dalton, montessori enjenaplan). Hier zijn de afgelopen jarenzo’n 690 scholen bij gekomen die klassikaalonderwijs minimaliseren en eenvorm van vernieuwend onderwijs invoerden.Centraal staat steeds dat leerlingenmeer worden uitgedaagd dan voorheenen zich actiever gaan opstellen opschool, zelfstandig of in groepjes op huneigen niveau. Zowel leerkrachten, leerlingenals ouders zijn enthousiast overde resultaten en meer betrokken, blijktuit het onderzoek. Smit erkent dat ernog geen wetenschappelijk bewijs is datde nieuwe aanpak beter werkt. Hij zietwel een groot verschil met de bekritiseerdevernieuwingen in het voortgezetonderwijs. “Die zijn van bovenaf opgelegd,terwijl de omwenteling op de basisscholenjuist van onderop (leerkrachten)wordt bevorderd. Dat maakt de kans opsucces groter.”
         
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.