De beleidscommissie Onderwijs van de AVS kwam op 7 februari 2020 bij elkaar om te praten over de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO, het predicaat excellente scholen en Passend onderwijs.

De AVSleden uit de beleidscommissie Onderwijs bespraken de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO met directeur Marja Creemers. Zij meldt dat schoolleiders veel vragen hebben over de standaard voor ‘hogere orde denken’. Uit een onderzoek door onderwijsorganisatieadviseur Peter Slegers naar de beroepsstandaard blijkt dat er significante verschillen zijn vergeleken met andere landen. In Nederland kijkt men voornamelijk naar competenties. In buitenlandse standaarden gaat het meer over leiderschapsgedrag in de praktijk. Het belang van waardengericht, ethisch leiderschap zie je weinig terug in Nederlandse beroepsstandaard en voor persoonskenmerken is geen aandacht. Naar aanleiding van dit onderzoek en eigen bevindingen van het SRPO zullen er de komende periode vijf onderwerpen van gesprek zijn: leiderschapspraktijken, persoonskenmerken (persoonlijke kwaliteiten), ethisch leiderschap, gespreid leiderschap en identiteit.

De leden van de AVScommissie Onderwijs benadrukken de volgende persoonskenmerken die bij schoolleiders (zouden moeten) passen: empathie, verbondenheid, zelfkennis, stabiliteit, integriteit, nieuwsgierigheid en standvastigheid. De commissie zal de nadere uitwerking van het beroepsbeeld nauwgezet volgen en op enig moment weer agenderen.

Excellent
De commissieleden spraken op 7 februari ook met een vertegenwoordiger vanuit ‘excellente school’. Voor de leden is het van belang dat het predicaat excellent opgenomen wordt als onderdeel van het toezichtkader van de onderwijsinspectie. De schoolleiders benoemen de zin en onzin van het predicaat excellente scholen. De ‘status aparte’ van een groep experts vinden de commissieleden geen goede zaak.

Passend onderwijs
Tot slot praat AVSadviseur Jan Stuijver de commissieleden bij over de voortgang evaluatie Passend onderwijs. De scenario’s richting inclusief onderwijs roepen zowel vragen als enthousiasme op. Er is behoefte aan een concrete en duidelijke stip op de horizon wat betreft de doorontwikkeling van Passend onderwijs.

De volgende vergadering van de beleidscommissie Onderwijs van de AVS is op vrijdag 15 mei aanstaande. Op de agenda staat onder andere het onderwerp burgerschap.

Gerelateerd nieuws