‘Starten met een professionele leergemeenschap’ is een titel die de lading meteen dekt. De verwachting die het schept, klopt. Na het lezen van dit boek kun je meteen aan de slag. Het impliceert ook dat je als directeur of bestuurder een concrete vraag moet hebben op dat gebied.

Het woord professionele leergemeenschap (PLG) wordt zo vaak ingezet, dat je hier ook een allergie voor kunt ontwikkelen. En dat is jammer, want het boek kan je enorm helpen om binnen je eigen school aan de slag te gaan met PLG-teams. De concrete aanpak biedt veel structuur. Het geeft samenwerken binnen je school meer inhoud, commitment en plezier. De werkwijze is helder. Je vormt een PLG-team, bepaalt het thema en het doel en je plant een keer in de drie of vier weken een bijeenkomst. De kern van zo’n bijeenkomst bestaat uit vijf fasen:

  • Stand-up: de teamleden vertellen wat ze sinds de vorige bijeenkomst hebben gedaan. Bijvoorbeeld het toepassen van een concept in de lespraktijk. Ook vertellen ze welke hindernissen ze daarbij zijn tegengekomen.
  • Exploreren: de teamleden verkennen het thema van de bijeenkomst op basis van eigen kennis en ervaring.
  • Condenseren: inventarisatie van de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de exploratiefase. Waar willen de teamleden mee verder?
  • Maken: de teamleden maken een product dat bruikbaar is in de lespraktijk. Dit product kan een protocol zijn, maar ook een onderwerp dat nog veel dichter bij de bedoeling staat van de directe onderwijspraktijk. Zoals lesmateriaal of het ontwerpen van een planbord.
  • Retro(spectief ): hoe verliep de samenwerking en wat vinden de deelnemers van het opgeleverde product? Wat kunnen ze verbeteren?

De bijeenkomsten zorgen ervoor dat je resultaten zichtbaar maakt en objectief naar je eigen onderwijs leert kijken. De onderzoekende houding maakt dat je de resultaten naar boven haalt en meteen laat zien wat het effect is. Doel blijft het verbeteren van de onderwijspraktijk.
De uitgave bevat allerlei praktische werkvormen die helpen om de samenwerking effectief te laten verlopen. Deze zijn niet allemaal zelf bedacht, maar verzameld op toepasbaarheid. Voorbeeld is de gouden cirkel van Simon Sinek. Deze blijft toepasbaar om het ‘waarom’ van een vernieuwing boven water te halen. Doelen en onderwerpen zijn heel concreet en leraren maken gebruik van elkaars kennis en ervaring. Hierdoor zijn de verbeteringen die zij samen voorstaan makkelijk door te voeren. Het moeilijkste bij het uitzetten van deze aanpak is de begeleiding van de leerteams. Je moet als leidinggevende echt investeren in de rol van procesbegeleider. Eerst duidelijk de kaders stellen waarbinnen de leerteams hun doelen gaan opstellen. In het boek wordt slechts kort aandacht besteed aan deze begeleiding. Een herkenbare valkuil die genoemd wordt, is dat je als procesbegeleider te inhoudelijk mee wilt praten en hiermee het proces uit het oog verliest. Daarnaast is het uitgaan van de kracht van je team en de ervaring heel goed, maar weet ook wanneer je de blik van buiten nodig hebt. Houd deze valkuilen goed voor ogen als je PLG-teams wilt invoeren binnen je school. Je hebt dan grote kans dat – zoals de schrijvers in hun inleiding aangeven – het onderwijs niet alleen beter wordt, maar dat het ook de betrokkenheid en het werkplezier van je team vergroot. Resultaatgericht en met verdieping rond je eigen onderwerpen, waarbij je samen zoekt naar oplossingen die direct toepasbaar zijn op de eigen school.

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij SKOH in Haaren.

Starten met een Professionele LeerGemeenschap; PLG-Teams in het onderwijs, uitgever Bazalt, 2016, ISBN 9789461182159

Gerelateerd nieuws