Start ontwikkelfase curriculumherziening

Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase curriculumherziening. “Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een centrale rol vervullen.” De ontwikkelscholen zijn nu ook bekend.

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders in negen ontwikkelteams en 84 ontwikkelscholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. De ontwikkelteams werken samen in ontwikkelsessies. Aan elk ontwikkelteam zijn weer ontwikkelscholen gekoppeld.

Op 8 maart komen de ontwikkelscholen en –teams bij elkaar en start de ontwikkelfase van de herziening. Ze bespreken op deze dag met elkaar hoe ze gaan samenwerken de komende maanden. De ontwikkelscholen hebben zich opgegeven voor één van de negen leergebieden en zullen komende maanden feedback geven op de tussenopbrengsten van ‘hun’ ontwikkelteam. Ze reflecteren op de haalbaarheid van ideeën in de school. Daarnaast delen de scholen de ervaringen die zij opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod.
Na afronding van de ontwikkelfase volgt in het voorjaar van 2019 politieke besluitvorming over het vervolg.

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.