Op initiatief van een aantal zogenaamde `eenpitters´ is het `eenpittersplatform´ opgericht. De AVS en andere onderwijsorganisaties, zoals besturen- en vakorganisaties, ondersteunen dit initiatief van harte. De AVS is dan ook betrokken bij de activiteiten van het platform. Met de invoering van de lumpsumbekostiging voor de deur is voor eenpitters het moment gekomen om de krachten te bundelen. Het platform heeft op 12 april een startbijeenkomst in “Het Spant” in Bussum. Alle eenpitters worden hiervoor van harte uitgenodigd.

Wat gaat het platform doen?

1. Dialoog
Doel van het platform is om de dialoog te intensiveren tussen het eenpittersveld en de landelijke belangenbehartigers. De belangenbehartigers kunnen hun ideeën toetsen aan de meningen van de eenpitters. Omgekeerd, kunnen de eenpitters agendapunten aandragen voor landelijk overleg.

2. Deskundigheidsbevordering en vraagbaak
Het platform kan wensen in het veld inventariseren en op basis daarvan bijeenkomsten organiseren met inhoudelijk deskundigen. De ervaring leert dat er behoefte is aan praktische bijeenkomsten; bijeenkomsten dus waarin opgedane kennis wordt vertaald in concrete acties.

Communicatie
Om directeuren van eenpitters niet nog meer te belasten en te voorkomen dat er veel moet worden gereisd om bijeenkomsten van het platform bij te wonen, worden bijeenkomsten regionaal georganiseerd. Ook zal veel kennis via de digitale snelweg met elkaar worden uitgewisseld.

Steunscholen
Het platform wil gebruik gaan maken van een aantal steunpuntscholen: scholen die bereid zijn om zo nu en dan ruimte beschikbaar stellen voor een bijeenkomst. De organisatie van deze bijeenkomsten ligt verder bij het platform. Een aantal steunpuntscholen heeft zich al aangemeld; op de site zullen de adresgegevens van de steunpuntscholen worden gepubliceerd.

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst van het eenpittersplatform is op woensdag 12 april 2006, aanvang 13.00u. Op de website van het platform kunt u het programma en nadere informatie vinden. Ook de AVS is bij deze startbijeenkomst aanwezig.

Schrijft u die datum vast in uw agenda!

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws