Op deze pagina volgt een 10-stappenplan voor zij-instromers van werving tot aanstelling.

 • maak bij de werving duidelijk dat reacties van zij-instromers welkom zijn. U kunt ook een bemiddelingsorganisatie inschakelen om een geschikte kandidaat te vinden. Voor zij-instromers in het primair onderwijs is Career Center Onderwijs een mogelijkheid, of De Onderwijs BV. Een andere optie is Word Leraar!
 • via een sollicitatiegesprek met een potentiële zij-instromer bepaalt of u met hem of haar een zij-instroomtraject wilt ingaan
 • u vraagt een lerarenopleiding te onderzoeken of de kandidaat geschikt is. Eerst spreekt u met de kandidaat af wie welke kosten betaalt
 • de lerarenopleiding wijst een lerarenopleider en een leraar van een andere school aan, de zogenoemde assessoren. Zij beoordelen op basis van vooropleiding, maatschappelijke ervaring en beroepservaring of een kandidaat een assessment kan doen
 • Uit het assessment blijkt dat de zij-instromer:
  • direct voor de klas kan (zie stap 6)
  • niet direct voor de klas kan, maar eerst een lerarenopleiding moet volgen, eventueel met vrijstellingen
  • niet geschikt is voor het leraarsberoep

 • kan de kandidaat direct voor de klas, dan bekijken de assessoren welke scholing en begeleiding de kandidaat nog nodig heeft om volledig bevoegd leraar te worden
 • u benoemt de zij-instromer als leraar voor maximaal twee jaar. Voorwaarde is een scholings- en begeleidingsovereenkomst op basis van het advies van de assessoren
 • u sluit zo´n overeenkomst met de zij-instromer en een lerarenopleiding. Welke lerarenopleiding dit is, bepaalt u samen met de zij-instromer. U maakt afspraken over de opleiding-op-maat, de kosten en de prestatie
 • de zij-instromer legt onder uw begeleiding binnen twee jaar een bekwaamheidsonderzoek af bij de lerarenopleiding. Is het resultaat positief, dan ontvangt hij of zij een ho-getuigschrift. Nu is de zij-instromer een volledig bevoegd leraar
 • u kunt de zij-instromer een vaste aanstelling aanbieden

Wie betaalt wat?
Het ministerie van OCenW per zij-instromer verstrekt eenmalig een bedrag als bijdrage in de kosten voor het in dienst nemen van een zij-instromer. De kosten betreffen bijvoorbeeld het geschiktheidsonderzoek, begeleiding, scholing en verlet. Het bedrag is niet geoormerkt. De school bepaalt zelf waaraan zij het geld besteedt. Een aanvraag voor vergoeding dient u in bij Cfi. Kijk ook op de site van het ministerie.

Stappenplan op www.minocw.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws