De Vuurvlinder heeft de oprechte intentie in positieve zin een beleid te formuleren en uit te voeren gericht op de toelating van leerlingen met een handicap tot de school. De school hanteert hiertoe een stappenplan waarbij de afstemming tussen ouders en school centraal staat.

Download
 Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd