Ook bruikbaar voor scholingsaanbod AVS Academie

Het STAP-budget is een landelijke regeling vanuit de overheid bedoeld als laagdrempelig middel voor burgers om hun positie te versterken en goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Per persoon is één keer per jaar STAP-budget te verkrijgen met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw), zolang er budget is. Het STAP-budget kan ingezet worden voor een groot deel van het aanbod van de AVS Academie. Daarover communiceren we binnenkort meer. Houd daarvoor deze website en de nieuwsbrief in de gaten.

Het budget is een eigen leer- en ontwikkelbudget dat mensen kan motiveren om zich te blijven ontwikkelen en om eigen regie te pakken op hun loopbaan. Met een laagdrempelig aanvraagproces en een breed scholingsaanbod biedt het STAP-budget kansen om die eigen regie te nemen. Het STAP-budget is een nieuwe regeling in plaats van de fiscale aftrek scholingskosten die per 1 januari 2022 is afgeschaft.

Er is wel een aantal voorwaarden voor het aanvragen van een STAP-budget. Bijvoorbeeld dat je 18 jaar of ouder bent en dat je nog geen AOW ontvangt. Ook moet de training, cursus of opleiding in het STAP-scholingsregister staan en nog niet zijn gestart op het moment dat het STAP-budget wordt aangevraagd. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit. 

In 2022 zijn er vanaf 1 maart vijf aanvraagtijdvakken (elke twee maanden). In de eerste aanvraagperiode hebben ruim 36.000 mensen STAP-budget aangevraagd voor ruim 4.000 verschillende opleidingen verdeeld over 235 publieke en private opleiders. Meer dan de helft van de aanvragers heeft mbo of lager als hoogst genoten opleiding en de zorg is de meest vertegenwoordigde sector onder de aanvragers. Het volgende aanvraagtijdvak start op 2 mei 2022. Je moet er snel bij zijn, want de eerste keer was het budget (32 miljoen euro) binnen drie dagen benut!

Op de website van de overheid vind je meer informatie, alsook de link naar het scholingsregister en naar de aanvraagpagina.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link

Gerelateerd nieuws