Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober jl heeft staatssecretaris Dekker van Onderwijs beloofd de komende jaren 40 miljoen euro (2017-2022) uit te trekken voor vervanging als de schoolleiders zelf in de collegebanken zitten. De definitieve uitwerking laat nog even op zich wachten.

Na de NST is het lange tijd stil geweest over de verdere uitwerking van de beloofde regeling. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2017 een nadere uitwerking van de regeling komen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling een subsidieplafond van 4 miljoen euro hebben voor het schooljaar 2017/2018. De looptijd van de regeling is vooralsnog gesteld op vier jaar.

Gerelateerd nieuws