DUO heeft de functiemixcijfers primair onderwijs met als peildatum 1 oktober 2016 gepubliceerd (www.functiemix.nl). Per 1 augustus 2014 dient voldaan te worden aan het percentage functiemix zoals genoemd in de CAO PO 2016 – 2017 (artikel 5.6). Al langere tijd is bekend dat landelijk het gemiddelde van de functiemix (ver) beneden de uitgangspunten van de cao blijven.

De besturen die ver achterblijven zijn een paar maanden geleden al uitgenodigd om hierover te komen praten via de Alliantiefabriek, georganiseerd door bureau Berenschot namens de sociale partners en het Ministerie van OCW.

Besturen, die nog niet aan de functiemix voldoen, maar wel het pamflet PO in Actie hebben ondertekend, zijn via een brief van CNV Onderwijs benaderd om eerst aan de uitgangspunten van de CAO PO 2016 – 2017 te voldoen. Dat is een actie vanuit genoemde vakbond zelf, dus zonder betrokkenheid van de overige vakbonden.

De AVS was wel op de hoogte gesteld van de actie van CNV Onderwijs, maar heeft hierbij momenteel op geen enkele wijze betrokkenheid. Wel deelt de AVS de mening dat aan de uitgangspunten van genoemde cao voldaan moet worden.
Heeft u als AVS-lid opmerkingen over bovenstaande ontwikkelingen, stuur dan een mail met uw opmerkingen naar helpdesk@avs.nl, zodat deze kunnen worden meegenomen in de overleggen met de sociale partners.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws