Staking VO gaat door

De AOb is teleurgesteld in de voortgang van het cao-overleg in het voortgezet onderwijs. De bond  zet de landelijke staking op 19 november aanstaande door. Dinsdag wordt formeel overlegd over de cao. De AOb is buitengewoon pessimistisch over de uitkomsten van dit gesprek, maar zal uiteraard aan de cao-tafel alles in het werk stellen om  zijn eisen te realiseren:

-Verlaging van de werkdruk via een centrale afspraak over de lessentaak in de cao;
-Professionalisering en positieverbetering voor het ondersteunend personeel;
-Een loonsverhoging met 7 procent in de komende twee jaar.

AOb-onderhandelaar Martin Knoop: “Wij willen de werkdruk structureel aanpakken en een centrale afspraak maken over verlaging van de lessentaak in de cao. Dat dit kan bewijst een eigen voorstel van de VO-raad van 11 juli jongstleden.”

De laatste voorstellen van de VO raad vallen zelfs veel slechter uit dan eerdere inzetten van henzelf. De weigering constructief te overleggen betekent dat de AOb met volle kracht de voorbereidingen tot een landelijke staking voortzet en zijn leden oproept de staking te steunen. Het stakend onderwijspersoneel komt woensdagmiddag aanstaande tijdens een actiebijeenkomst in de Veemarkthallen in Utrecht bijeen.

Het personeel in het voortgezet onderwijs wacht al twee jaar op een goede cao. De bonden wilden een goede centrale afspraak maken over loon, ondersteuning en werkdruk. Docenten in Nederland geven gemiddeld 16% meer les dan hun collega’s in vergelijkbare landen. Dat valt alleen aan te pakken met een centrale afspraak over de lessentaak in de cao. Aanvullend maken scholen in de medezeggenschapsraad een afspraak over het taakbeleid en is er ruimte voor maatwerk in de vorm van individuele afspraken. De werkdruk in het voortgezet onderwijs is hoog opgelopen en kan aantoonbaar niet overgelaten worden aan de willekeur van schoolbesturen.

De VO-raad heeft in twee jaar onderhandelen alles in het werk gesteld juist die centrale afspraken te vermijden en zo het probleem van de werkdruk alleen maar vergroot.  Op 11 juli stelden zij nota bene zelf een centrale verlaging van de lessentaak voor, maar hier komen ze nu op terug. Leraren willen hun werk doen en niet vermoeid worden met politieke spelletjes over hun hoofden. In mei eigenden de schoolbesturen zich 37% loonsverhoging toe via een zelf vastgestelde beloningsleidraad. In september kreeg het personeel een cao waarin een redelijke centrale afspraak over loon (3,5% per jaar), ondersteuning en werkdruk gemaakt zijn. Zelfs dat werd door de schoolbesturen getorpedeerd.

Persbericht AOb

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.