Tot maandagmiddag 12.00 hadden zich bij de gezamenlijke onderwijsbonden vele tienduizenden stakers aangemeld. Op tenminste 3.362 scholen staken één of meer personeelsleden. Daarvan gaan zeker 1.737 scholen dicht. De massale opkomst verrast de bonden niet. De actiebereidheid om de onnodige bezuinigingen op passend onderwijs tegen te houden is enorm. Stakers  die morgen met de bus naar de ArenA komen, krijgen in de bus een entreekaart om in een vast vak plaats te nemen. Alle andere mensen die met eigen of openbaar vervoer naar de ArenA komen, worden door stewards verwezen naar plaatsen die toegankelijk zijn. Het programma begint om 13 uur, vanaf 11.30 uur kunnen de stakers  de ArenA in.

Het merendeel van de scholen waar wordt gestaakt zit in het basis- en speciaal onderwijs. Van alle ruim 600 scholen voor speciaal onderwijs is het merendeel gesloten. De overige scholen die dicht gaan zijn voornamelijk basisscholen. In het voortgezet onderwijs gaat het voornamelijk om afdeling die werken met zorgleerlingen, zoals praktijkscholen en scholen met leerweg ondersteund onderwijs. Maar er zijn ook gymnasia waar een deel van de leraren meestaakt of afdelingen in het middelbaar beroepsonderwijs die intensief met zorgleerlingen te maken hebben.  
 

Op de kaart zijn rode scholen waar één of meer mensen staken, de geel gekleurde scholen zijn dicht.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws