Op vrijdag 13 april staken leraren en ander onderwijspersoneel uit het po in Limburg en Noord-Brabant. Er worden centrale bijeenkomsten gehouden op het Stadhuisplein in Eindhoven en Op de Geer in Sittard. Het PO-Front organiseert de estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Het is daarom essentieel dat het kabinet meer geld investeert in de salarissen. Aan het eind van de dag wordt het ‘estafettestokje’ overgedragen aan leraren in Gelderland en Overijssel die op woensdag 30 mei actievoeren.
 
De partijen van het PO-Front, waar  de AVS deel van uit maakt,  voeren actie voor minder werkdruk en eerlijk salaris. Het gat dichten tussen salarissen in het po en vo is belangrijk om werk in het primair onderwijs aantrekkelijker te maken. Zo is te voorkomen dat de huidige leraren overstappen naar het voortgezet onderwijs, of het onderwijs verlaten. Ook moet de instroom op pabo’s groter zodat er in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
 
Een eerste resultaat van de acties is het werkdrukakkoord tussen PO-Front en het kabinet, waardoor elke school extra budget krijgt voor werkdrukverlichting. Voor een gemiddelde school van 225 leerlingen is dit 35.000 euro. Op dit moment zijn de schoolteams met de schoolbesturen druk aan het bepalen hoe ze het bedrag optimaal kunnen inzetten.

Gerelateerd nieuws