Om roosterproblemen op te lossen, ‘roven’ scholen stagiairs van de lerarenopleiding door ze een betaalde, tijdelijke baan aan te bieden. Stagiairs lopen zo studievertraging op, waardoor het lerarentekort uiteindelijk oploopt. Dit meldt Trouw naar aanleiding van een onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, De Groene Amsterdammer en Het Onderwijsblad.

Bijna 60 procent van de beginnende docenten in het voortgezet onderwijs krijgt nog tijdens de lerarenopleiding een baan voor de klas aangeboden. Maar bijna de helft van de ondervraagde docenten zegt tijdens de opleiding niet goed voorbereid te zijn op een carrière in het onderwijs. Ze missen pedagogische handvatten; hebben niet leren omgaan met zorgleerlingen en voelen zich vooral slecht voorbereid op lesgeven in het vmbo, waar de helft van de Nederlandse scholieren naartoe gaat. Opleiders zien dat de studie bij studenten-met-baan steeds verder onderaan hun prioriteitenlijst komt te hangen, waarmee hun persoonlijke ontwikkeling, en daarmee de onderwijskwaliteit, in het gedrang komt.

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs loopt de komende jaren hard op, vooral in vakken als wiskunde, natuur- en scheikunde, Frans en Duits. Van alle afgestudeerde docenten begint maar twee derde daadwerkelijk aan een baan in het voortgezet onderwijs. Bovendien valt één op vijf beginnende docenten binnen een jaar uit, zo blijkt uit salarisadministratie-data van Duo. Na vijf jaar is 29 procent vertrokken.

Hoe groter de druk op het docentencorps, hoe sneller scholen onervaren studenten inroepen om een gat in het rooster te vullen, zo schrijft Trouw. Zo lost de school haar roosterproblemen op, maar ondertussen lopen docenten-in-opleiding studievertraging op of studeren helemaal niet meer af. Dat gaat ten koste van de lerarenopleidingen, die financieel toch al in zwaar weer verkeren. Het gaat ook ten koste van jonge leraren zelf, die enkele maanden of jaren als sluitpost fungeren om vervolgens, zonder diploma op zak, hun contract niet verlengd krijgen of zelfs ontgoocheld het onderwijs verlaten. Een ander ongewenst effect: middelbare scholen die sterk leunen op niet afgestudeerde studenten voor de klas, kunnen in het ergste geval helemaal geen stagiairs meer aannemen, omdat die alleen begeleid mogen worden door een bevoegde docent.

Schoolleiders geven in het onderzoek aan dat de aansluiting van de lerarenopleiding op de praktijk te wensen overlaat. Ook heeft de school weinig tijd om starters goed te begeleiden. Ruim een op vijf ondervraagde docenten geeft aan niet begeleid te zijn op de eerste school.

Het onderzoek vond plaats op basis van een enquête onder zeshonderd jonge leden van de Algemene Onderwijsbond en tientallen gesprekken met opleiders en bestuurders in het onderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws