Op 26 april 2013 bereikten CDA, VVD, D66, GroenLinks en CU een akkoord over de aanpak van de economische crisis en het in 2013 terugdringen van het begrotingstekort tot 3%. De afspraken zijn vastgelegd in het concept voor het Stabiliteitsprogramma Nederland.
De maatregelen worden de komende periode uitgewerkt en zijn de kaders voor de begroting 2013.
Voor passend onderwijs wordt alleen gesproken over het jaar 2013. Wat er daarna gebeurt wordt nog besproken.

De belangrijkste maatregelen op een rij
Pensioen

 • In 2013 wordt de AOW-leeftijd met 1 maand verhoogd. Daarna volgt een verhoging van de leeftijd in stappen, met als uiteindelijk resultaat dat uiterlijk in 2019 de pensioenleeftijd 66 wordt en in 2024 67.
 • In 2014 wordt de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen verhoogd naar 67 jaar.
 • Het budget voor extra “doorwerkbonussen” wordt beëindigd.
   

Arbeidsmarkt

 • De WW uitkering in de eerste zes maanden komt voor rekening van werkgevers.
 • Ontslagvergoedingen worden beperkt.

Loonmatiging

 • Voor ambtenaren geldt voor de jaren 2012 en 2013 een nullijn.
 • Met de sector onderwijs worden afspraken gemaakt voor een extra investering van 75 miljoen voor versterking van de kwaliteit van leraren en schoolleiders.

BTW

 • Het hoge tarief wordt in oktober 2012 met twee procent verhoogd.

Gezondheidszorg

 • Er worden maatregelen genomen om de stijgende kosten voor de AWBZ te beperken.

Woningmarkt

 • De hypotheekrenteaftrek wordt gehandhaafd.
 • Vanaf januari 2013 komen nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
 • De overdrachtsbelasting wordt structureel verlaagd tot 2 %.

De huurverhoging voor huurders met een inkomen van 33.000-43.000 euro per jaar mag worden verhoogd  met de inflatie plus 1%.

Overige maatregelen

 • In onderwijs en zorg worden in het kader van vergroting van de efficiency door vermindering van de administratieve regeldruk verschillende taakstellingen (= bezuinigingen) doorgevoerd voor een bedrag van 875 mln structureel.
 • De bezuiniging op passend onderwijs wordt in 2013 voor 100 mln geschrapt.

 
27 april 2012
CHS/stabiliteitsprogramma/hoofdlijnen

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws