Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is bereid te kijken naar een wijziging van de regelgeving omtrent vervoer van zogenaamde ‘signatuurleerlingen’. Dit zegt hij in reactie op Kamervragen van PvdA-Kamerlid Loes Ypma.

Op dit moment krijgen ouders die hun kinderen om religieuze redenen naar een school buiten de eigen gemeente sturen en daarbij vervoer nodig hebben, een vergoeding van de gemeente. Er ontstond discussie over deze gemeentelijke bijdrage, nadat de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat een motie had aangenomen om niet langer de kosten te vergoeden van het vervoer van 32 leerlingen met een reformatorische achtergrond.
Ypma stelt dat het een keuze van de ouders is om hun kinderen niet naar de school in het dorp te sturen en dat het daarom logisch zou zijn als de ouders zelf de kosten betalen. Afschaffing van de vergoeding tast volgens de Besturenraad echter het grondrecht van de ouders aan om een school te kiezen die bij hun geloofsovertuiging past. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt het op voor de kleinere gemeenten. “Zij moeten soms enkele leerlingen over een grote afstand vervoeren. Dat drukt zeer zwaar op het budget.”

Staatssecretaris Dekker deelt de mening van PvdA-Kamerlid Ypma en zegt bereid te zijn te kijken naar de mogelijkheden om de regelgeving aan te passen. Dekker wijst daarbij wel op de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), waarin staat dat ouders aanspraak kunnen maken op een bijdrage. Dekker: “Een dergelijke discussie over een wijziging in de regeling van het leerlingvervoer is echter niet los te zien van het debat rond het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs, red.). Ik kom daarom in mijn beleidsreactie op dat advies terug op de positie van het leerlingvervoer.”
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws