Spreidingsbeleid

Gemeenten en scholen zijn vanaf 1 augustus 2006 verplicht niet-vrijblijvende afspraken te maken om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Eenvoudige oplossingen om segregatie in het onderwijs tegen te gaan bestaan niet, maar dat betekent niet dat scholen en gemeenten met de armen over elkaar moeten gaan zitten. Gekozen kan worden voor een aan aanpak op maat, die past bij de situatie in de betreffende gemeente.

De AVS biedt maatwerk op het gebied van segregatieproblematiek en geeft advies bij het maken van een plan van aanpak met betrekking tot vrijwillige menging van scholen.

Ze ondersteunt gemeente en directies, medewerkers en ouders bij het tegengaan van segregatie in het onderwijs via een actieplan. Daarin is plaats ingeruimd voor het maken en borgen van afspraken en een goede presentatie van de scholen naar de ouders. De AVS adviseur werkt als bemiddelaar tussen bestuur, gemeente en school.

Meer informatie: Jos Kooij, j.kooij@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.