Sponsoring basketbalclub door schoolbestuur ongewenst

Een sponsoring aan een basketbalstichting voor het bevorderen van sportief gedrag is door de overheid aangewezen als reclame-uiting. Staatssecretaris Dijksma doet een dringend beroep op Stichting Meerwerf Basisscholen Den Helder om de overeenkomst te beëindigen.

De Tweede Kamer stelde vragen over het partnerschap dat voor 8.000 euro gezond en sportief gedrag bevordert voor leerlingen. De oudste leerlingen kunnen in schoolverband met hun ouders basketbalwedstrijden en -trainingen bezoeken en gebruik maken van fitnessfaciliteiten. De basketbalstichting heeft de naam van Stichting Meerwerf prominent op het shirt. Staatssecretarissen Dijksma en Van Bijsterveldt van OCW hebben gereageerd dat, ondanks de aanzet tot sportief gedrag, het partnerschap een sponsoring is. Besteding van de rijksbijdrage aan reclame-uitingen is niet in overeenstemming met de bekostigingsvoorwaarden. Dijksma doet een dringend beroep op het bestuur van de Stichting Meerwerf om de overeenkomst met de basketbalstichting te beëindigen. Eventueel kunnen zelfs rijksgelden teruggevorderd worden. De onderwijsinspectie krijgt de opdracht nader onderzoek te doen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.