Ik heb de afgelopen tijd weer veel collega’s mogen spreken. En de gezichten van schoolleiders in diverse uitdrukkingen mogen aanschouwen, al naar gelang welke thema’s de revue passeerden. Bijvoorbeeld een beteuterd gezicht bij het thema richting vrije school. Een vernieuwende en innovatieve schoolleider van een school vanuit een traditionele geloofsovertuiging voelde zich aangesproken. In het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ van Sander Dekker staat: “… dat het in Nederland enorm ingewikkeld is om een nieuwe school te beginnen. Zeker wanneer deze school niet behoort tot een traditionele geloofsovertuiging. Hierdoor is er weinig ruimte voor vernieuwend en innovatief onderwijsaanbod.” Dat deed de schoolleider denken dat de staatssecretaris geloofsovertuiging en innovatief schoolleiderschap niet goed verenigbaar vindt.

Ook was er het zorgelijke gezicht van een schoolleider van een kleinere basisschool die drie vluchtelingenkinderen op mocht vangen. Bij minder dan vier kinderen is er geen extra bekostiging. Het invullen van pedagogische begeleiding en een passend onderwijszorgarrangement voor deze drie kinderen komt neer op veel extra – vrijwillige – investeringen door teamleden in afstemming, expertise en tijd.

En soms trof ik een wat zoekende uitdrukking. Het inrichten van de 40-urige werkweek vraagt bijvoorbeeld om gesprekken en afstemming binnen de schoolteams. Hoe dit allemaal goed vorm te geven is soms nog zoeken. Een aantal keren sloeg de vermoeidheid toe, vooral bij het thema werkdruk. Iedereen heeft het erover, maar de verhouding taken en beschikbare uren kent nog vaak een disbalans.

Gelukkig zie ik ook vaak opgewekte gezichten. Zo was er een schoolleider die samen met haar bestuur en het samenwerkingsverband slaagt in het vormgeven van Passend onderwijs. En recent veel blije schoolleidersgezichten die namens hun school, soms zelfs voor de derde keer op rij, het predicaat excellent in ontvangst mochten nemen.

Helaas zag ik ook het verdrietige gezicht van een schoolleider die door krimp zijn school moet sluiten. En boze gezichten van schoolleiders die geen vervangers meer mogen benoemen, omdat de aanstormende risico’s van de Wet Werk en Zekerheid te groot worden. Onderwijs heeft vele gezichten, de schoolleider is er één van. Uw uitdrukking is een spiegel van ons vak.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders