Spelen met verschillen

Allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in de lerarenkamer, ten opzichte van het aantal allochtone leerlingen. Schoolleiders ervaren die cijfers niet als problematisch, want `alle leerkrachten kunnen leren over de culturele achtergrond van hun leerlingen´. Wel willen directeuren goed leidinggeven aan teamleden van een andere afkomst.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.