Op www.leerlingendaling.nl vinden scholen in het primair en voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen van leerlingendaling en handvatten om hiermee om te gaan. Het digitale handboek is een initiatief van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB) en wordt omarmd en financieel ondersteund door werkgevers- en werknemersorganisaties in het po en vo.

Het NNB en de sociale partners willen met de website scholen op tijd bewust maken van de vaak grote gevolgen van leerlingendaling. Ook speelt de site in op vragen en dilemma’s van scholen en reikt deze oplossingsrichtingen aan met behulp van praktijkvoorbeelden. Sommige scholen komen door de leerlingendaling onder de zogenaamde opheffingsnorm en zullen moeten sluiten. Op de website staan mogelijkheden en voorbeelden van hoe samenwerking met andere scholen en/ of bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen en fusies tussen scholen sluitingen mogelijk kunnen voorkomen. Het aantal leerlingen daalt op dit moment vooral nog in het po. De gevolgen hiervan zijn groot, niet alleen voor de kleine plattelandsscholen. Ook voor grotere scholen betekent minder leerlingen minder overheidssubsidie in een tijd waarin zij ook met bezuinigingen te maken hebben. Het is volgens de NBB van groot belang dat scholen tijdig op nieuwe ingrijpende situaties inspelen en hun visie en maatregelen onderbrengen in een strategisch meerjarenbeleid. De site biedt ook handvatten voor de communicatie met leerkrachten, ouders en burgers uit de gemeenschap bij een leerlingendaling.

Meer informatie: www.leerlingendaling.nl en www.vanmeernaarbeter.nl Voor een deskundig advies of ondersteuning in krimpsituaties kunt u ook terecht bij AVS tel. 030-2361010.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim