Studenten kunnen zich voortaan op de lerarenopleiding specialiseren als vmbo-docent. Vanaf komend jaar zullen de lerarenopleidingen een brede basis gaan aanbieden waarna studenten in het vierde jaar kiezen voor het vmbo, of voor havo/vwo.

Minister Bussemaker van OCW spreekt in een brief aan de Tweede Kamer de wens uit dat toekomstige docenten beter voorbereid worden op het toekomstige vak en dat zij daar de juiste bagage voor meekrijgen en goed worden begeleid. “De kwaliteit van het beroepsonderwijs valt of staat met hoe goed de docent is.”

Zij-instromers
Ook wil de minister dat zij-instromers eerst via een assessment laten zien dat ze geschikt zijn voor het vak, voordat zij daadwerkelijk als docent aan de slag gaan. Bussemaker noemt de zij-instromers ‘waardevol’, maar zegt dat de test nodig is om de kwaliteit van het (v)mbo te waarborgen. Tegelijkertijd moeten mbo-scholen hun docenten beter begeleiden en gerichter samenwerken met lerarenopleidingen, aldus de minister.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Zonder eindtoets naar de middelbare school

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen