Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: Docent en afdelingsleider Michiel Tange zette op het Penta College Hoogvliet samen met het VAVO Rijnmond College de ‘havotop’ op: een speciale leerroute voor meer praktijkgerichte havoleerlingen. De ‘stapelaar’ krijgt vanaf havo-4 een vorm van duaal leren aangeboden.

Afdelingsleider havo-top Michiel Tange was vanaf het begin betrokken bij het creëren van de nieuwe opleidingsvorm en vond het ‘een fantastische uitdaging’. Aanleiding was het hoge aantal zittenblijvers in havo- 4. “Het Penta College bestaat uit zeven scholen en we zagen landelijk, maar ook binnen onze eigen scholen, dat er in havo-4 veel meer leerlingen strandden dan bij andere niveaus en in andere leerjaren”, vertelt Tange. “Op vmbo en vwo bleef rond de 5 procent zitten, in havo-4 gaat het landelijk om meer dan 10 procent zittenblijvers. Daar zaten veel voormalige mavoleerlingen tussen. Goede mavoleerlingen, want de afspraak is dat ze gemiddeld een 6,8 voor hun eindexamen gehaald moesten hebben vóór ze met de havo mochten beginnen. Maar ook een groep reguliere havoleerlingen liep vast in de vierde.” Tange ging met een kleine werkgroep om tafel zitten om de eigen ‘havo-top’ vorm te geven. “Wat hebben leerlingen echt nodig? We kwamen uit op ondersteuning en stage, om hen het geleerde in de praktijk te laten brengen. En nee, de leerroute is niet voor de zwakkere havoleerling, het is voor de leerling met een praktische leerstijl. Deze heeft wel havo-capaciteiten, maar komt niet goed tot zijn recht in het reguliere systeem en loopt vast. Via havo-top kun je in twee jaar tijd toch de stap naar het hbo maken. We bedienen de doelgroep die al jaren tussen wal en schip valt.” De havo-top houdt in dat leerlingen in havo-4 en 5 vier vakken per jaar afronden (in plaats van acht in twee jaar) in het profiel Economie & Maatschappij en gedurende die twee jaar veel begeleiding krijgen en vakken extra lang volgen, in blokken van drie uur. Ook hebben ze zes maanden lang een wekelijkse stage, uiteenlopende van politiebureau tot groothandel. De algemene vakken (zoals gym en CKV) zijn uit het programma geschrapt, in plaats daarvan krijgen de leerlingen begeleidingsuren. Tange: “Dat is een mooie oplossing en het werkt heel goed. Maar vergis je niet, het is een zwaar, intensief programma. We richten ons op de examenvakken en leerlingen moeten zich de stof van twee jaar binnen één jaar eigen zien te maken.” De leerling die het vierde jaar niet haalt, mag in samenwerking met het plaatselijke ROC meestal toch instromen in het tweede jaar van mbo niveau 4. De nieuwe opleidingsvorm ontving afgelopen november de Onderwijsprijs Zuid-Holland. De jury roemde het ‘buitengewone project’ met ‘spectaculaire resultaten’ van het Penta College Hoogvliet. Tange: “Landelijk is het slagingspercentage 60 procent, het eerste jaar zaten wij op 78 procent en afgelopen jaar haalde 90 procent van onze havo-top-leerlingen het diploma. We zien ook dat de leerlingen met mavo/havo-advies de stap naar de havo durven te zetten.” Wat tegenviel was de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de studenten, want zo noemen ze de havo-topleerlingen. “We hadden een erg volwassen benadering, maar het zijn toch 16- en 17-jarigen die bij de hand moeten worden meegenomen.” Ook inhoudelijk stuitten Tange en zijn collega’s op een probleem: “Wiskunde was een struikelblok. We hebben nu een voorbereidingstraject opgezet, zodat de studenten al eerder bijgespijkerd worden in dat vak.” Dit is het vierde schooljaar dat de havo-top draait. “De leerlingen gaan als een speer en zijn zeer gemotiveerd om te leren en te werken. Er is veel animo vanuit ouders en leerlingen en er zijn ook al andere scholen op bezoek geweest.”

Ook een creatieve aanpak op je school? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Gerelateerd nieuws