Op het AVS Plein konden congresbezoekers terecht voor meer informatie over het aanbod van de AVS of een persoonlijk gesprek met een van de adviseurs. Bijvoorbeeld over de opleiding Master of Educational Superintendency, die de AVS samen met de Tias Business School heeft ingericht.

Wetenschappelijke opleiding Master of Educational Superintendency
Ontwikkelingen in het primair onderwijs zijn continu van invloed op de positie en de invulling van leidinggevende posities. Dit vereist van de leidinggevenden op bovenschools niveau specifieke competenties. De opleiding Master of Educational Superintendency speelt hierop in. Miranda Bol, programmamanager van Tias: De opleiding biedt bovenschools managers een houvast bij het managen van actuele vraagstukken binnen het primair onderwijs, zoals de autonomievergroting, deregulering, schaalvergroting en nieuwe financieringsvormen. Als bovenschools manager moet je de (toekomstige) visie vertalen naar de organisatie(s) toe en de manier waarop je dit plant en beheert. Verantwoording afleggen, zowel naar ouders, bestuur, overheden als accountants, wordt daarbij steeds belangrijker. Het studieprogramma is zodanig opgebouwd dat deelnemers kennis en ervaring opdoen van leidinggevenden in verschillende andere non-profit instellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. De deelnemers krijgen dan een kijkje in de keuken van vergelijkbare organisaties. Vervolgens zetten we deze kennis, inzichten en ervaring om naar de praktijk van bovenschools management, aldus Bol.

Eigen organisatie
Gedurende de opleiding werken de deelnemers ook aan specifieke vraagstellingen voor hun eigen organisatie. Bol: Theorie en praktijk zijn continu aan elkaar gekoppeld. Project-based learning, leren door toepassing op concrete praktijksituaties, brengt een vaak verrassende herorintatie op de eigen werkkring teweeg. Daarnaast vertalen we de nieuwste wetenschappelijke kennis en inzichten, frontiers of knowledge, direct naar de praktijk. Bijzonder aan de opleiding is dat deze specifiek gericht is op bovenschools managers, maar ook dat zij wetenschappelijk en strategisch van aard is. Bol: De Tias Business School is direct verbonden aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. Hoogleraren, senior trainers van de AVS en collegas dagen de cursisten uit om na te denken over de langere termijn ontwikkelingen in hun organisatie en de gevolgen daarvan voor hun (persoonlijke) positie als manager, zodat zij in staat zijn hun eigen koers uit te zetten. Ze leren hoe je je organisatie het beste kan inrichten met het oog op de toekomst. Het is een integrale managementopleiding, waarmee je je handelingsrepertoire vergroot.

De opleiding Master of Educational Superintendency start in september 2006. U kunt zich nog inschrijven tot eind
augustus. Voor meer informatie, het opleidingsplan of een inschrijfformulier kunt u zich richten tot de AVS, 

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws