Binnen de herziene inrichting van het cultuurstelsel, waarin het kabinet veel bezuinigt om de cultuursector minder afhankelijk te maken van overheidssubsidie, komt een speciaal programma op het gebied van onderwijs: Cultuureducatie met kwaliteit. Hiervoor is de komende vier jaar circa 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Met name in het primair onderwijs zullen scholen geholpen worden bij het concreet invullen van hun cultuureducatieactiviteiten. De inspectie gaat thematisch onderzoek doen naar het niveau van cultuureducatie en de plaats die dit heeft in het onderwijs. Daarnaast moeten alle instellingen die voor rijksfi nanciering in aanmerking willen komen in hun aanvraag beschrijven hoe zij met hun activiteiten kinderen en jongeren bereiken. Het nieuwe subsidiestelsel gaat in op 1 januari 2013. De totale bezuiniging in de culturele sector bedraagt 200 miljoen euro. Vanaf 2013 is zo´n 175 euro rijkssubsidie per gemiddeld gezin beschikbaar voor cultuur. Alle (culturele) instellingen, die in de toekomst voor een subsidie in aanmerking willen komen, moeten daarom minstens 17,5 procent eigen inkomsten hebben. Bijvoorbeeld musea die de norm van 17,5 procent eigen inkomsten niet halen, krijgen dan slechts subsidie voor het behoud en beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties. Deze musea moeten op zoek naar nieuwe fi nancieringsbronnen of samenwerkingspartners. Van podiumkunsteninstellingen wordt meer verwacht; daarvoor geldt vanaf 2013 een minimum van 21,5 procent. Vanaf najaar 2011 kunnen instellingen een aanvraag doen om tot de nieuwe culturele basisinfrastructuur te behoren

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws