Speciaal onderwijs vertegenwoordigd in PO-Raad

Overeenstemming op hoofdlijnen over opnemen WEC-raad in PO-raad
De WEC-Raad en de PO-Raad hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de voorgenomen opneming van de vereniging voor speciaal onderwijs (WEC-Raad) in de sectorraad voor primair onderwijs (PO-Raad).

Beide partijen vinden het erg belangrijk dat daarbij de eigenheid en de herkenbaarheid van het speciaal onderwijs binnen de PO-Raad wordt verankerd. De besturen van de WEC- en PO-Raad werken de uitgangspunten verder uit en leggen dit voor aan hun besluitvormende organen. In het bestuur van de WECRaad is de afgelopen periode een discussie gevoerd over de toekomst van de WEC-Raad, als belangenbehartiger van het gehele speciaal onderwijs. Al enige tijd was er een convenant met de PO-Raad over intensieve samenwerking. Nu is de principeafspraak gemaakt dat de WEC-Raad wordt opgenomen in de PORaad voor de vertegenwoordiging van de clusters 3 en 4. De clusterorganisaties van cluster 1 en 2 wensen een minder vergaande vorm van samenwerking met de PO-Raad. Zij sluiten een apart convenant met de PO-Raad waarin de onderlinge verhoudingen worden beschreven. De uitwerking van het principeakkoord ligt binnenkort voor bij de Raad van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad en het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de WEC-Raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.