De buitenschoolse opvangplicht, die voor het basisonderwijs ingaat vanaf augustus 2007, geldt voorlopig nog niet voor het speciaal onderwijs.De Tweede Kamer legde onlangs aan demissionair minister Van der Hoeven voor of het speciaal onderwijs in de toekomst ook verplicht wordt voor opvang te zorgen als ouders daarom vragen. De minister laat eerst onderzoeken of er voor het speciaal onderwijs knelpunten zijn in de aansluiting tussen onderwijs en buitenschoolse opvang. Ook zal bekeken worden of en hoe deze scholen invulling kunnen geven aan een sluitend dagarrangement. Hierover zal onder andere overlegd worden met het veld. De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2007 verwacht. Waarschijnlijk is er na de zomervakantie van 2007 meer duidelijkheid over de buitenschoolse opvangverplichting voor het speciaal onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws