Speciaal (basis)onderwijs – Ondersteuning gezin met kind met beperking kan beter

De hulp en zorg aan gezinnen met een kind met een beperking kan beter, volgens organisaties als de WECRaad, MEE Nederland, de Vereniging van motorisch gehandicapte kinderen (BOSK) en Zorgverzekeraars Nederland. Het project Vroeg, Voortdurend en Integraal is een experiment waarin gebouwd wordt aan een regionaal netwerk voor vroegtijdige signalering, diagnostiek, trajectbegeleiding en (preventieve) gezinsondersteuning in samenhang met zorg én onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.