Speciaal (basis-)onderwijs: zorg in onderwijs

Tijdens de evaluatie van het traject Passend onderwijs afgelopen juni gaf staatssecretaris Dijksma aan dat het de wens is om zorg en onderwijs beter te laten samenwerken. Grenzen zullen vervagen. De groei van cluster 4 is geen onderwijsprobleem, maar een breder, maatschappelijk probleem, zo wordt gesteld. Maar maatschappelijke problemen hebben invloed op het onderwijs, waarmee zij al dan niet direct mede verantwoordelijk is voor een kwalitatief goede opvang en begeleiding van deze kinderen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.