Spaarloon stopt in 2012; levensloop wordt beperkt

Nieuwe Vitaliteitsregeling vanaf 2013
Voor 2012 heeft de regering diverse belastingmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het spaarloon en de Levensloopregeling.

Het spaarverlof wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om geld in te leggen in de spaarloonregeling. Het reeds ingelegde bedrag blijft conform de bestaande regeling staan. Het gespaarde bedrag komt dus niet vervroegd beschikbaar.
Ook de Levensloopregeling wordt gewijzigd. Als een medewerker op 31-12-2011 een tegoed van minimaal 3.000 euro heeft, dan verandert er niets, omdat er dan sprake is van een overgangsregeling. De medewerker kan ook na 1-1-2012 doorgaan met stortingen onder de huidige voorwaarden. Heeft een medewerker op 31-12-2011 een levenslooptegoed dat lager is dan 3.000 euro, dan wordt de levensloopverzekering omgezet en opgeheven. De levenslooprekening c.q. -verzekering kan wel blijven bestaan als het tegoed 3.000 euro of meer is op 31-12-2011. Daarvoor kan een extra storting worden gedaan. Zo kan een medewerker toch nog blijven sparen voor bijvoorbeeld eerder stoppen met werken. De levensloopverlofkorting vervalt vanaf 2012.
Medewerkers kunnen tot het einde van 2011 nog starten met de Levensloopregeling, maar dan zal er minimaal 3.000 euro moeten worden ingelegd. Het aangaan van een levensloopverzekering is mogelijk tot 30-12-2011. Personeelsleden die in 2011 deelnemen aan de spaarloonregeling kunnen niet meer deelnemen aan de Levensloopregeling, omdat in één kalenderjaar niet aan beide regelingen tegelijk kan worden deelgenomen.

Vitaliteitsregeling
Het is de bedoeling dat de spaarloonregeling en de Levensloopregeling worden samengevoegd tot de Vitaliteitsregeling. Deze nieuwe spaarregeling treedt echter pas op 1 januari 2013 in werking. De nieuwe regeling moet nog nader uitgewerkt worden. Zoals het er nu naar uitziet kan er per jaar maximaal 5.000 euro ingelegd worden. In totaal mag niet meer dan 20.000 euro gespaard worden. Bij opname is het bedrag vrij besteedbaar. Vervolgens behoort opnieuw sparen tot de mogelijkheden. Dit sparen wordt fiscaal ondersteund en gaat niet via het salaris, maar via de belastingaangifte. Als een medewerker op 1 januari 62 jaar is, dan kan maximaal 10.000 euro per jaar worden opgenomen. Tot slot dient het gespaarde bedrag uiterlijk vóór de AOW-leeftijd opgenomen te worden.

 

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.