Per 1 september 2005 kunnen werknemers het spaarloon dat zij hebben gespaard in de jaren 2001 tot en met 2004, zonder fiscale gevolgen opnemen.

Met dit besluit voert minister Zalm (Financin) een verzoek van de Tweede Kamer uit. Zalm heeft hiertoe een voorstel tot wijziging van de spaarloonregeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dat deze wetswijziging op 1 januari 2006 ingaat, met terugwerkende kracht tot 1 september 2005. Vooruitlopend op de nieuwe wet, heeft staatssecretaris Wijn (Financin) alvast een goedkeuringsbesluit vastgesteld voor de periode 1 september 2005 tot en met 31 december 2005. Dit betekent dat werknemers in ieder geval in deze periode het spaarloon over 2001-2004 vrij kunnen opnemen. De Tweede Kamer heeft het wijzigingvoorstel al goedgekeurd. Als de Eerste Kamer het wijzigingsvoorstel van minister Zalm ook goedkeurt, kunnen werknemers ook na 1 januari 2006 het spaarloon over 2001- 2004 vrij opnemen. Als het parlement het voorstel afkeurt, eindigt de mogelijkheid tot vrije opname op 31 december 2005. De werknemer heeft een vrije keuze of hij/zij de spaarloonregeling laat doorlopen of dat deze wordt stopgezet en uitgekeerd. De AVS vindt dit een goede zaak. Iedereen krijgt nu zelf de mogelijkheid om deze gelden op een bepaalde manier weg te zetten of te gebruiken, die meer in het verlengde ligt van de eigen verantwoordelijkheid.

Actueel
Kader Primair 1 -September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws