Schaf het hele Raad van Toezichtmodel af en geef in plaats daarvan de medezeggenschap meer bevoegdheden. Dat voorstel deed SP-Kamerlid Jasper van Dijk op 23 april in het Tweede Kamer debat over onderwijsbestuur.

Volgens Van Dijk houden Raden van Toezicht geen toezicht, waardoor schoolbestuurders almachtig zijn. De echte experts van het onderwijs zitten in de medezeggenschapsraad, die dan ook de taken van de Raad van Toezicht dient over te nemen, aldus Van Dijk. “Vaak zit zo’n Raad van Toezicht vol met vriendjes van de bestuurders en vooral met mensen die geen verstand van onderwijs hebben.” Hij vindt dat leraren, studenten en ouders volwaardig kunnen meebeslissen over de besteding van het budget, de aanstelling en het salaris van bestuurders en over de inrichting van het onderwijs.

Van Dijk wees samen met Paul van Meenen (D66) op een gezamenlijke motie die zij vorig jaar indienden (en waarover nog niet gestemd is) die medezeggenschapsorganen instemmingsrecht geeft op de hoofdlijnen van de begroting. Minister Bussemaker gaf aan dat dit element niet is opgenomen in de wet Versterking bestuurskracht, maar dat zij hierover wel een specifieke vraag wil opnemen in de binnenkort startende internetconsultatie rond deze wet.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws