70 procent van de leerlingen is gelijk gebleven qua niveau toen ze weer naar school gingen. 16 procent van de kinderen is achteruit gegaan en 14 procent is er juist op vooruit gegaan. De achterstand zit met name bij de vakken taal, rekenen en lezen. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de AVS, waar de AVS al eerder over berichtte, maar nu opgepakt is door rtlnieuws.nl

Er zijn dus kinderen die achteruit zijn gegaan door de schoolsluiting vanwege corona, maar ook kinderen die juist vooruit gingen. “We zien dat het bij het overgrote deel van de leerlingen goed is gegaan,” zegt Ingrid Doornbos, vice-voorzitter van de AVS. Ze heeft vooral waardering voor de inzet die iedereen heeft getoond. “Het was voor iedereen hard werken. Voor leerkrachten, schoolleiders, intern begeleiders, maar ook voor de ouders en kinderen.”

“We hebben niet specifiek bij de schoolleiders gevraagd naar de oorzaken van achterstanden,” zegt een woordvoerder van de AVS tegen rtlnieuws, “maar we weten dat de gezinssituatie en de achtergrond van de ouders meespelen.” Om echt te weten te komen wat de leerachterstand veroorzaakt, zou meer onderzoek gedaan moeten worden.

Nog lang niet alle scholen hebben gebruikgemaakt van de subsidie die beschikbaar is om leerachterstanden weg te werken. Dat is volgens Doornbos niet zo gek. “De aanvraag zat kort op de heropening van de scholen. Veel scholen hadden toen nog geen zicht op hoe hun leerlingen ervoor stonden.” Ze verwacht dan ook meer aanvragen van scholen bij de volgende subsidieronde eind augustus. 

Hoe de scholen het geld gaan gebruiken, mogen ze zelf bepalen. “Per leerling wordt gekeken waar de achterstand is opgelopen. Of dat rekenen of taal of spelling is of een combinatie van alles”, zegt Doornbos. “Vervolgens wordt een programma op maat opgesteld.”

Het merendeel van de scholen kiest volgens de AVS voor extra onderwijstijd. “Bijvoorbeeld extra lessen na schooltijd of in de zomerperiode. Een klein deel kiest voor onderwijs in de weekenden of in de herfstvakantie.”

Links

Gerelateerd nieuws