Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegelijk tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De in drie maanden voor elkaar gebokste school in asielzoekerscentrum Weert huisvest basis- en voortgezet onderwijs in één gebouw.

De kinderen van het in september 2015 geopende asielzoekerscentrum in Weert moesten zo snel mogelijk naar school, vonden schoolbesturen en gemeente. In drie maanden tijd openden scholenkoepels Eduquaat, Meerderweert en Mozon, LVO Weert (onderdeel van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs) en de gemeente de school voor 246 leerlingen; 150 primair en 96 voortgezet onderwijs. Al bij het eerste gesprek besloten ze te verkennen of basisen voortgezet onderwijs één gebouw konden delen. “Het grote voordeel is dat leerlingen snel van niveau kunnen wisselen: een kind uit groep 7/8 met een iets hoger niveau kan naar onze brugklas en omgekeerd”, illustreert Henk Moonen, kwartiermaker voor vo-afdeling Het Kwadrant namens LVO Weert. In korte tijd moesten er een gerenoveerd en ingericht gebouw, leermiddelen, ict en natuurlijk leraren komen. Veel is afkomstig van diverse scholen uit de regio Weert. “We zijn ook bij andere AZC-scholen gaan kijken en hebben gevraagd welke methoden zij gebruiken”, vertelt Thérèse Huijbregts. Samen met Jos Leenders was ze kwartiermaker voor basisschool Koala. De 16 leerkrachten komen van andere Weertse basisscholen, terwijl het vo juist 14 leraren van buiten Weert wierf. “Twee docententeams van onze moederlocatie overnemen zou een grote aderlating zijn geweest”, verklaart Moonen. De in totaal dertig leraren zijn geselecteerd op basis van leeftijd, geslacht, affectie met asielzoekerskinderen, flexibiliteit en ervaring. “We konden kiezen uit veertig leraren. Kandidaten die niet aan de criteria voldeden vielen af”, zegt Huijbregts. Het Kwadrant koos ook voor leraren met een pabo-diploma. “Sowieso is Nederlands een tekortvak en pabo-leerkrachten zijn gewend om langer aan dezelfde groep les te geven en meer vakken te geven.” Een eerste vereiste om tot leren te komen, is kinderen veiligheid en geborgenheid te bieden op school. Jos Leenders: “Dat doen we door de normale gang van zaken op te pakken, kinderen te laten weten dat ze mogen zijn wie ze zijn en niet afgerekend worden op prestaties, maar fouten wel corrigeren.” Bij een getraumatiseerd kind wordt professionele hulp ingeschakeld. “We zijn geen therapeuten”, zegt Huijbregts. De Nederlandse taal, cultuur en gewoonten vormen de hoofdmoot op school, maar alle vakken komen aan bod. “We zijn drie uur per dag met woordschatverwerving en Nederlandse taal bezig”, vertelt Huijbregts. Ze gebruiken verschillende taalmethodes: Horen, zien en schrijven, Disk, Alfascript, Klare taal, Veilig leren lezen. “Het is maatwerk, je probeert iedere keer de juiste methode te vinden voor een leerling”, zegt Moonen. Er is flink geïnvesteerd in ict, smartboards en tablets om te kunnen differentiëren. “Veel methodieken hebben een digitaal pakket waarmee leerlingen zelfstandig verder kunnen werken. Leerlingen zitten bij het po in leeftijdsgroepen, maar je ziet veel niveauverschillen”, legt Leenders uit. “We krijgen kinderen op school die tijdens de vijfjarige Syrische burgeroorlog nog nooit naar school zijn geweest”, vult Huijbregts aan. De AZC-school is zonder veel weerstand van de grond gekomen. Moonen: “Er waren vragen uit de buurt, maar door te laten zien wat er gaat gebeuren, kweek je begrip.” Leenders merkt dat je niet te star in je onderwijsprogramma moet zijn. “Er komen situaties voor waarin je je niet aan je dagprogramma kunt houden. Pas je dan aan.” Het uiteindelijke doel de kinderen klaar te stomen voor de overstap naar een reguliere school. “Door hen een onderwijsprofiel mee te geven met hun niveau”, vertelt Moonen. Leenders: “Hopelijk kijken ze over tien jaar met een fijn gevoel terug op hun eerste kennismaking met Nederland.”

Gerelateerd nieuws