Sofi-nummers soms via leerplichtambtenaar beschikbaar

Het is voor scholen, in het kader van het persoonsgebonden nummer, niet altijd eenvoudig om de sofi – nummers of burgerservicenummers van hun leerlingen te achterhalen. Ouders kunnen het nummer niet zo snel vinden of zijn het soms gewoon kwijt. En er zijn ouders die het nummer niet willen afstaan. In sommige gevallen schiet de gemeente leerplichtambtenaar te hulp.

Een aantal gemeenten communiceert via de leerplichtambtenaar de nummers met de scholen. Strikt genomen is dat wettelijk niet mogelijk. Scholen mogen de leerplichtambtenaar, die zich houdt aan de enge interpretatie van de wet, offi cieel niet vragen om de bij hem of haar bekende nummers door te geven. Toch zijn er leerplichtambtenaren die de wet wat ruimer interpreteren. Het is dus van de lokale situatie afhankelijk of scholen en gemeente/leerplichtambtenaar elkaar op dit punt kunnen vinden. Het kan zijn dat er via deze weg ruimte ontstaat om de nummers meer op orde te krijgen, maar als men op lokaal niveau een strikte interpretatie van de wet hanteert, houdt de zaak op.

Bron
Kader Primair 8 – april 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.