Soepelere regels voor ‘herrie op het schoolplein’

Minister Cramer van VROM wil de regels voor geluidshinder aanpassen als het gaat om schoolpleinen; kinderen moeten op een schoolplein kunnen gillen en schreeuwen zonder dat omwonenden daar een stokje voor kunnen steken middels een juridische procedure.

Op minstens acht plaatsen in Nederland kunnen kinderen van basisscholen en kinderdagverblijven tijdens pauzes niet naar buiten, omdat buurtbewoners met succes hebben geklaagd tegen geluidsoverlast. Twee scholen in Heemstede hebben een juridische procedure aangespannen om de kinderen toch buiten te laten spelen. De Tweede Kamer wil dat voor scholen en kinderdagverblijven dezelfde wettelijke uitzonderingssituatie gaat gelden als voor zwembaden en andere sportvoorzieningen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken. Dit moet voorkomen dat omwonenden juridische procedures aanspannen tegen bijvoorbeeld het gegil van buiten spelende kinderen. Minister Cramer zegde toe de geluidsnormen expliciet in het zogenoemde activiteitenbesluit (daarin staat aan welke geluids- en milieunormen instanties en bedrijven moeten voldoen) op te nemen, zodat buiten spelende kinderen op schoolpleinen de normen voor geluidsoverlast mogen overschrijden. De rechtbank bepaalde eerder dit jaar in een kort geding over de situatie in Heemstede dat de wettelijke geluidsnormen van tijd tot tijd inderdaad worden overschreden, maar ook dat mensen die in de buurt van een school gaan wonen niet moeten klagen over de geluiden die dat met zich mee brengt, en zich daaraan moeten aanpassen of anders verhuizen. Anderzijds mag volgens de rechter van de school worden verwacht dat zij binnen het redelijke probeert de door de leerlingen veroorzaakte overlast van stemgeluid zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door er bij leerlingen op aan te dringen minder luidruchtig te zijn. Directeur Martin Baas van de Crayenesterschool benadrukt dat hij al maatregelen neemt om de overlast die buurtbewoners ervaren, te verminderen. “Kleuters die op het plein machinistje willen spelen, mogen geen fluitje meenemen. Ook vertellen we kinderen dat ze niet hoeven te schreeuwen, maar dat als ze iets willen, dat ook gewoon kunnen zeggen. En we smeren de wielen van de karren heel goed, zodat ze niet piepen.” < (Bronnen: VOS/ABB en Nederlands Dagblad)

(Bronnen: VOS/ABB en Nederlands Dagblad)

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.