Per 1 januari 2013 is het minimumloon verhoogd van € 1.456,20 naar € 1.469,40. Uitkeringen als AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong wijzigen hierdoor ook.

Daarnaast hebben wijzigingen in de belastingtarieven en heffingskortingen effect op de uitkeringen.
De WW, WIA en WAO-uitkeringen zijn verhoogd met 0,91 procent. De werkelijke stijging hangt echter af van de persoonlijke omstandigheden.
Het maximum dagloon is per 1 januari 2013 vastgesteld op € 194,85.

De bedragen en percentages zijn te downloaden via www.avs.nl/dossiers/pensioenensocialezekerheid.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Coalitie-Y wil niveauverbetertoets voor brugklassers

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen