De sociale partners in het onderwijs, waaronder de AVS, doen in een brief een dringend beroep op de overheid duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als het komt tot een premieverhoging van het ABP. ‘De enige oplossing is dat de overheid de kosten voor haar rekening neemt.’
 
Op initiatief van het kabinet is in de zomer het  loonakkoord gesloten, waarin de onderwijsinstellingen zich hebben gecommitteerd aan een loonstijging voor 2015 en 2016. Er is daarbij gerekend met een vermindering van de ABP-premie als een van de bronnen voor deze loonstijging. Het tegenovergestelde dreigt nu dus: een premieverhoging. Alles overziende is er slechts één oplossing, mocht het tot een stijging van de pensioenpremie begin 2016 komen, en dat is dat het kabinet de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening neemt, zo schrijven de sociale partners. Zonder financiële dekking van dit risico is een voor alle partijen bevredigend cao-resultaat in de onderwijssectoren nagenoeg onmogelijk.

Downloads

Gerelateerd nieuws

  • Veranderingen die het nieuwe pensioenstelsel teweegbrengt

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs