Sociale partners CAO PO werken aan dichten loonkloof

Sociale partners in het primair onderwijs, waaronder de AVS, zijn druk bezig met het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs. Momenteel wordt er gewerkt aan het goed in beeld krijgen van de kosten daarvan. Hoewel het op het eerste gezicht een makkelijke opdracht lijkt, zitten aan deze overzetting nog wel de nodige technische haken en ogen die in beeld gebracht moeten worden omwille van de nauwkeurigheid.

De eerste berekeningen liggen nu op tafel. Met deze berekeningen in de hand gaan de sociale partners op korte termijn het gesprek aan met Dennis Wiersma, de nieuwe minister voor primair en voortgezet onderwijs. De sociale partners hopen het dichten van de loonkloof voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 geregeld te hebben.

De onderhandelingen nog gaande en tot er een akkoord is worden aan de cao-tafel alle mogelijkheden besproken. Het is de inzet van de AVS dat schooldirecteuren er substantieel op vooruit gaan en vanzelfsprekend hoopt de AVS andere partijen hierin mee te krijgen.

AVS-leden kunnen voor hun vragen terecht bij de AVS Helpdesk, via helpdesk@avs.nl of 0302361010.